Wykonujemy profesjonalne przeciski pod drogami i innymi przeszkodami terenowymi m.in nasypy, tereny zurbanizowane czy torowiska, wszędzie tam gdzie wymagana jest bezwykopowa forma prowadzenia prac ziemnych przy budowie infrastruktury telekomunikacyjnej, wodowciagowej, światłowodowej, kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej i ciepłowniczej. Przeciski nie niszczą środowiska naturalnego, nie zakłócają ruchu pojazdów oraz nie obciążają kosztami naprawy powierzchni.
Posiadamy specjalistyczny, niewyeksploatowany sprzęt firmy Tracto-Technik i kadrę z uprawnieniami oraz doświadczenie w tego typu robotach. Nasz sprzęt pozwala na wykonywanie przecisków w zakresie od średnicy 50 mm do nawet 160 mm.